• Delavnica: Ekologija sprememb

Delavnica

Ekologija sprememb:

Novi načini kolektivnega delovanja za kulturne organizacije in umetnike

Petek, 27. februar 2015

od 13:30 do 17:30

V Atriju ZRC SAZU,

Novi trg 2

Ljubljana

Leta 2016 bo Ljubljana ‘zelena prestolnica Evrope’. Čeprav umetnost in kultura pogosto opozarjata na ekološka vprašanja, redkeje slišimo, kakšna je stopnja onesnaževanja oziroma okoljskega vpliva, ki ga organizacije prinesejo v okolje. Problema ekologije in umetnosti se bomo na delavnici torej lotili iz druge strani: Kaj lahko kulturni producenti, organizatorji dogodkov, galeristi in vodje kulturnih centrov storimo za manjšo onesnaženost okolja? Kako lahko bolj učinkovito organiziramo delo, materiale in načine produkcije in organizacije dogodkov, razstav, festivalov?

Delavnico vodi Julie’s Bicycle, vodilna britanska organizacija na področju ekoloških praks v kreativnem sektorju, ki je v zadnjih petih letih svetovala več kot 200 kulturnim organizacijam. Julie’s Bicycle je razvila tudi več na spletu prosto dostopnih orodij in priročnikov, ter certifikat Creative Industry Green. CIG je v Veliki Britaniji osrednji ekološki cerifikat za kreativni sektor in zajema analizo festivalov, prizorišč, dogodkov na odprtem in poslovnih prostorov ter razvija rešitve za dosego ekoloških standardov.

Mentorica delavnice Sholeh Johnston je vodja oddelka za umetnost pri organizaciji Julie’s Bicycle. Odgovorna je za strateški razvoj in partnerstva, organizacijo in vodenje dogodkov in delavnic ter razvoja orodij za kreativni sektor na področju trajnostnega razvoja.

Dogodek poteka v sklopu platforme Green Art Lab Alliance. Organizira ga MoTA – Muzej tranzitornih umetnosti. Projekt sofinancira EACEA – Program Kultura (2007-2013).

Delavnica je brezplačna in bo potekala v angleškem jeziku. Udeleženci se bodo spoznali z različnimi načini in orodji za optimizacijo delovanja in zmanjašnje vpliva na okolje, ki jih uporabljajo evropske kulturne organizacije.

 

RAZPORED DELAVNICE

13.30 – Uvodni pozdrav, Neja Tomšič, MoTA

13.35 – Kontekst, Julie’s Bicycle

Uvodna predstavitev tem delavnice ter mreže Green Art Lab Alliance.

Oris ciljev delavnice:

1. Spoznavanje okoljskih vplivih delovanja kulturnih organizacij. Kako lahko trajnostni pristopi zagotavljajo tudi poslovno uspešnost?

2. Primeri dobrih praks na področju kulture in umetnosti.

3. Spoznavanje orodij in virov ter spodbujanje razmišljanja o trajnostnih in ekoloških pristopih v vsakdanjem delovanju in delu.

13.45 – Predstavitev udeležencev

ter opredelitev pričakovanj, potreb in želja udeležencev.

13.55 – Ljubljana: Zelena prestolnica Evrope 2016

Projekt Zelena prestolnica Evrope 2016 bo predstavil član delovne skupine g. Mitja Predovnik. Predstavil bo načrte in cilje ter priložnosti za povezovanje projekta s kreativnimi idejami in kulturnimi organizacijami.

14.15 – Kulturne organizacije in ekološki pristopi, Julie’s Bicycle

V praktičnem delu delavnice bomo spoznali načine, na katere lahko kulturne organizacije, prizorišča, festivali in umetniki zmanjšajo okoljski vpliv svojega delovanja. Poleg praktičnih orodij in različnih virov, ki nam pri tem lahko pomagajo, se bomo pogovarjali tudi o načinih udejanjanja in prezentiranja kulturnih in umetniških vsebin v skladu s potrebami okolja. Spoznali bomo, zakaj so ekološki in trajnostni pristopi prioriteta tudi v poslovnem smislu.

15.00 – Premor

15.15 – Kaj se dogaja v Sloveniji?

Pogovor o primerih dobrih praks v Sloveniji.

15.45 – Umetniške akcije, Nathanael J. Andreini, Fullbrightov štipendist na podorčju raziskovanja umetnosti na post-konfliktnih območjih

Primeri umetniških iniciativ na področju družbenih sprememb v odgovor na okoljske spremembe.

16.00 – Nove perspektive

Pogovor in akcijski načrt za implementacijo okoljsko osveščenih aktivnosti na področju kulture.

17.00 – Diskusija in naslednji koraki

Predstavitev rezultatov dela v skupinah. Naslednji koraki –kdo lahko realizira spremembe? Kako si lahko pomagamo?

17.30 – Zaključek

 

Foto: Nathanael Andreini

Go up

Museum of Transitory Art

MoTA –
Muzej tranzitorne umetnosti

MoTA je multidisciplinarna platforma posvečena napredovanju raziskovanja, produkcije in predstavitve tranzitornih, eksperimentalnih in živih umetniških oblik.

MoTA je muzej brez stalne zbirke in prostora. Njegovi programi potekajo v različnih lokacijah in začasnih fizičnih in virtualnih prostorih.

MoTA organizira in podpira tranzitorno umetnost s stalnimi dogodki, razstavami in izobraževalnimi programi tako na lokalni kot mednarodni ravni. Kot že ime nakazuje, preiskuje kaj je lahko muzej danes in v prihodnosti.

MoTA je v konstantnem iskanju novega, spremenljivega in nedefiniranega.

MoTA dela na različnih stalnih programih in projektih: vodenje MoTA Laba – prostora za umetnost in ideje; kuriranje in produkcija letnega festivala SONICA; tu pa sta tudi redna glasbena programa SONICA Series in SONICA Classics

Svoj rezidenčni program smo nadgradili s projektom T.R.I.B.E. – mrežo rezidenčnih prostorov na Balkanu in v vzhodni Evropi.

Prav tako smo začeli raziskovalno in arhivsko platformo ArtistTalk.eu in MoTA mediateko. Naši izobraževalni programi služijo širšemu občinstvu z delavnicami, pogovori, simpoziji in praksami