ArtistTalk je serija dogodkov, kjer umetniki in kulturni delavci govorijo o sebi in svojem delu.

ArtistTalk je izobraževalna in arhivirajoča platforma, osnovana na odprtokodnosti ter prostemu pretoku idej in znanja. Ponuja vrsto predavanj umetnikov, kuratorjev, teoretikov in drugih, ki delajo na področju umetnosti, artivizma in teorije. Artisttalk.eu je edinstven internetni portal, ki omogoča brezplačen in prost dostop do visokokvalitetnih video posnetkov intervjujev, predavanj, predstavitev, vodenih ogledov razstav in drugih dogodkov širom Evrope. ArtistTalk vrsta dogodkov, kjer umetniki in kulturni delavci govorijo o sebi in svojem delu. Pripravljajo jih partnerske organizacije iz cele Evrope.

Začel se je kot iniciativa treh centrov sodobne umetnosti in novih medijev iz Vzhodne in Srednje Evrope (MoTA Ljubljana,CIANT Prague and WRO Wroclaw). Namen iniciative je bil osnovati platformo za omreževanje, izobrazbo ter izmenjavo med organizacijami novih medijev in eksperimentalnih umetnosti na evropski ravni. Platforma ArtistTalk ponuja umetnikom in kulturnim delavcem obogatitev svojega znanja in idej, s poudarkom na izobraževanju v novih medijih in praksah sodobne umetnosti.

Spletna stran platforme

Go up

Museum of Transitory Art

MoTA –
Muzej tranzitorne umetnosti

MoTA je multidisciplinarna platforma posvečena napredovanju raziskovanja, produkcije in predstavitve tranzitornih, eksperimentalnih in živih umetniških oblik.

MoTA je muzej brez stalne zbirke in prostora. Njegovi programi potekajo v različnih lokacijah in začasnih fizičnih in virtualnih prostorih.

MoTA organizira in podpira tranzitorno umetnost s stalnimi dogodki, razstavami in izobraževalnimi programi tako na lokalni kot mednarodni ravni. Kot že ime nakazuje, preiskuje kaj je lahko muzej danes in v prihodnosti.

MoTA je v konstantnem iskanju novega, spremenljivega in nedefiniranega.

MoTA dela na različnih stalnih programih in projektih: vodenje MoTA Laba – prostora za umetnost in ideje; kuriranje in produkcija letnega festivala SONICA; tu pa sta tudi redna glasbena programa SONICA Series in SONICA Classics

Svoj rezidenčni program smo nadgradili s projektom T.R.I.B.E. – mrežo rezidenčnih prostorov na Balkanu in v vzhodni Evropi.

Prav tako smo začeli raziskovalno in arhivsko platformo ArtistTalk.eu in MoTA mediateko. Naši izobraževalni programi služijo širšemu občinstvu z delavnicami, pogovori, simpoziji in praksami