Odprti poziv za Nagrado TESLA
Rok za prijave: 15. maj 2017

tesla.motamuseum.com

Nagrada: 3000€, rezidenca v V2_Lab, produkcija in predstavitev novega dela!

TESLA Award je prvi natečaj v Sloveniji, ki se osredotoča na nove, progresivne umetniške forme, tako imenovano transdisciplinarno ali interdisciplinarno umetnost. TESLA izbranemu/i umetniku/ci zagotavlja optimalne pogoje za raziskovanje, razvoj, produkcijo in predstavitev novega umetniškega dela pod mentorstvom MoTA, Muzeja tranzitornih umetnosti iz Ljubljane. Namen nagrade je izboljšati pogoje produkcije na področju transdisciplinarne oziroma intermedijske umetnosti, ki sledijo povečanemu zanimanju za raziskovalne umetniške prakse v Sloveniji in širši regiji ter posledično povečani produkciji na tem področju. Zato TESLA ne ponuja le denarne nagrade, temveč tudi raziskovalno in produkcijsko rezidenco ter tehnično asistenco v procesu ustvarjanja umetniškega dela.

KDO SE LAHKO PRIJAVI
-umetniki/ce in ustvarjalci/ke iz Slovenije in tisti/e, ki ustvarjajo v Sloveniji (državljanstvo ni pogoj);
-umetniki/ce in ustvarjalci/ke, ki delujejo na širšem področju transdisciplinarne in interdisciplinarne umetnosti;
-umetniki/ce do 35. leta starosti in tisti, ki so zaključili študij največ 5 let pred prijavo

NAGRADA
Izbranemu/i umetniku/ci bomo podelili denarno nagrado v višini 3000 €, 6-tedensko rezidenco v rotterdamskem V2_Lab in raziskovalno rezidenco v MoTA, produkcijo novega umetniškega dela in njegovo predstavitev v Mestnem muzeju Ljubljana.

ŽIRIJA
O zmagovalcu bo odločala žirija, sestavljena iz predstavnikov 3 različnih institucij in neodvisnega kuratorja:
Martin Bricelj Baraga (MoTA), Aleksandra Kostič (KIBLA),
Miha Colner (neodvisni kurator), Florian Weigl (V2_Lab)

***PRIJAVI SE!***ROK ZA ODDAJO PRIJAV: 15. MAJ 2017***

tesla.motamuseum.com

Go up

Museum of Transitory Art

MoTA –
Muzej tranzitorne umetnosti

MoTA je multidisciplinarna platforma posvečena napredovanju raziskovanja, produkcije in predstavitve tranzitornih, eksperimentalnih in živih umetniških oblik.

MoTA je muzej brez stalne zbirke in prostora. Njegovi programi potekajo v različnih lokacijah in začasnih fizičnih in virtualnih prostorih.

MoTA organizira in podpira tranzitorno umetnost s stalnimi dogodki, razstavami in izobraževalnimi programi tako na lokalni kot mednarodni ravni. Kot že ime nakazuje, preiskuje kaj je lahko muzej danes in v prihodnosti.

MoTA je v konstantnem iskanju novega, spremenljivega in nedefiniranega.

MoTA dela na različnih stalnih programih in projektih: vodenje MoTA Točke – prostora za umetnost in ideje; kuriranje in produkcija letnega festivala SONICA; tu pa sta tudi redna glasbena programa SONICA Series in SONICA Classics

Svoj rezidenčni program smo nadgradili s projektom T.R.I.B.E. – mrežo rezidenčnih prostorov na Balkanu in v vzhodni Evropi.

Prav tako smo začeli raziskovalno in arhivsko platformo ArtistTalk.eu in MoTA mediateko. Naši izobraževalni programi služijo širšemu občinstvu z delavnicami, pogovori, simpoziji in praksami