T.R.I.B.E. is a platform established to connect media-labs and artist-in-residency spaces in East Europe and the Balkans. All organizations involved are making the first steps to build AIR programs forproduction and research for experimental, digital and research art. The network encourages exchange between these places as well as production and touring of international transitory artworks.

All believe in building the infrastructure for artistic research, production and representation with the purpose to revitalize the either closed or just unfamiliar artistic scenes of the so called East.

With the planned strategy of targeted actions TRIBE aims to fulfill the following mission:

  1. to connect organisations in East Europe and the Balkans,
  2. to establish new AIR programs in the region and to improve existing ones,
  3. to conduct research on transitory art and produce new transitory artworks.
Go up

Museum of Transitory Art

MoTA –
Muzej tranzitorne umetnosti

MoTA je multidisciplinarna platforma posvečena napredovanju raziskovanja, produkcije in predstavitve tranzitornih, eksperimentalnih in živih umetniških oblik.

MoTA je muzej brez stalne zbirke in prostora. Njegovi programi potekajo v različnih lokacijah in začasnih fizičnih in virtualnih prostorih.

MoTA organizira in podpira tranzitorno umetnost s stalnimi dogodki, razstavami in izobraževalnimi programi tako na lokalni kot mednarodni ravni. Kot že ime nakazuje, preiskuje kaj je lahko muzej danes in v prihodnosti.

MoTA je v konstantnem iskanju novega, spremenljivega in nedefiniranega.

MoTA dela na različnih stalnih programih in projektih: vodenje MoTA Laba – prostora za umetnost in ideje; kuriranje in produkcija letnega festivala SONICA; tu pa sta tudi redna glasbena programa SONICA Series in SONICA Classics

Svoj rezidenčni program smo nadgradili s projektom T.R.I.B.E. – mrežo rezidenčnih prostorov na Balkanu in v vzhodni Evropi.

Prav tako smo začeli raziskovalno in arhivsko platformo ArtistTalk.eu in MoTA mediateko. Naši izobraževalni programi služijo širšemu občinstvu z delavnicami, pogovori, simpoziji in praksami