Karina Smigla Bobinski:
ADA

 

Balon s helijem in pritrjenim ogljem
Artefakt: Odtisi ADE v Dvorcu Dravograd
Digitalni print na arhivski papir, serija: 30, 2015

Karina Smigla-Bobinski s svojo estetsko izčiščeno, a hkrati igrivo interaktivno kinetično skulpturo ADA dinamično vstopa v razstavni prostor. Z gibljivim objektom prostor predrugači, se vanj vrisuje in v njem pušča sledi. Gre za samogenerirajoče se umetniško delo, interaktivno delo v samonastajanju«, ki se v prostoru realizira skozi gibanje, gesto v prostem lebdenju v prostoru, ki v fizičnem stiku z gledalcem postane svojstveno orodje, analogni pišoči stroj, utelešena sled linij in točk v kompoziciji naključja, sled vizualiziranega spomina, ki vstopa v postdigitalni prostor in čas, skozi katerega se giblje v obliki molekulskega hibrida. Ta ima v sebi vpisano sled preteklosti, ADA – kot referenco na delo Ade Lovelace, ki si je v 19. stoletju skupaj z Charlesom Babbagom zamislila prvi prototip računalnika.

15a

Go up

Museum of Transitory Art

MoTA –
Muzej tranzitorne umetnosti

MoTA je multidisciplinarna platforma posvečena napredovanju raziskovanja, produkcije in predstavitve tranzitornih, eksperimentalnih in živih umetniških oblik.

MoTA je muzej brez stalne zbirke in prostora. Njegovi programi potekajo v različnih lokacijah in začasnih fizičnih in virtualnih prostorih.

MoTA organizira in podpira tranzitorno umetnost s stalnimi dogodki, razstavami in izobraževalnimi programi tako na lokalni kot mednarodni ravni. Kot že ime nakazuje, preiskuje kaj je lahko muzej danes in v prihodnosti.

MoTA je v konstantnem iskanju novega, spremenljivega in nedefiniranega.

MoTA dela na različnih stalnih programih in projektih: vodenje MoTA Laba – prostora za umetnost in ideje; kuriranje in produkcija letnega festivala SONICA; tu pa sta tudi redna glasbena programa SONICA Series in SONICA Classics

Svoj rezidenčni program smo nadgradili s projektom T.R.I.B.E. – mrežo rezidenčnih prostorov na Balkanu in v vzhodni Evropi.

Prav tako smo začeli raziskovalno in arhivsko platformo ArtistTalk.eu in MoTA mediateko. Naši izobraževalni programi služijo širšemu občinstvu z delavnicami, pogovori, simpoziji in praksami