Stavinsky:
Črnobela Rubikova kocka

 

(43 kvintiljonov načinov za uničenje sveta)
2015

Črnobela Rubikova kocka je Stavinskyjeva meditacija o radikalni repolarizaciji vzhoda in zahoda v Evropi po hladni vojni. Njeni referenci sta kocka Erna Rubika in politična figura Alfreda Rubika. Alfred Rubik je bil leta 1991 vodja komunistične latvijske komunistične partije. Nasprotoval je latvijski neodvisnosti in leta 1995 zaprt zaradi sodelovanja v poskusu rušenja takratne demokratične vlade in zaradi podpore poskusa državnega udara leta 1991 v Moskvi.

Go up

Museum of Transitory Art

MoTA –
Muzej tranzitorne umetnosti

MoTA je multidisciplinarna platforma posvečena napredovanju raziskovanja, produkcije in predstavitve tranzitornih, eksperimentalnih in živih umetniških oblik.

MoTA je muzej brez stalne zbirke in prostora. Njegovi programi potekajo v različnih lokacijah in začasnih fizičnih in virtualnih prostorih.

MoTA organizira in podpira tranzitorno umetnost s stalnimi dogodki, razstavami in izobraževalnimi programi tako na lokalni kot mednarodni ravni. Kot že ime nakazuje, preiskuje kaj je lahko muzej danes in v prihodnosti.

MoTA je v konstantnem iskanju novega, spremenljivega in nedefiniranega.

MoTA dela na različnih stalnih programih in projektih: vodenje MoTA Laba – prostora za umetnost in ideje; kuriranje in produkcija letnega festivala SONICA; tu pa sta tudi redna glasbena programa SONICA Series in SONICA Classics

Svoj rezidenčni program smo nadgradili s projektom T.R.I.B.E. – mrežo rezidenčnih prostorov na Balkanu in v vzhodni Evropi.

Prav tako smo začeli raziskovalno in arhivsko platformo ArtistTalk.eu in MoTA mediateko. Naši izobraževalni programi služijo širšemu občinstvu z delavnicami, pogovori, simpoziji in praksami