Ohira + Bonilha:
Psihofon

 

Artefakt: Psihofon, 2013

Psihofon je krogotok, ki ga je med letoma 1972 in 1974 zasnoval Franz Seidl kot prispevek k raziskavi

fenomena EVP (electronic voice phenomenon). Načrti zanj so odtlej prosto dostopni. Tokokrog in antena, ki lovita večji razpon frekvenc od običajne radijske naprave, torej lahko izdela vsakdo. Preprosta naprava nam omogoča komunikacijo z ‘glasovi’, zaradi česar so jo mnogi uporabljali za komunikacijo z duhovi.

Naprava torej vsem tem glasovom oz. duhovom omogoča, da komunicirajo z nami. Psihofon je tako predvsem objekt, ki se posveča problemu znanstvene metode in interpretacije podatkov. Z njim umetnika opozarjata na filozofski problem gotovosti in na njegove normativne posledice.

4aca

Go up

Museum of Transitory Art

MoTA –
Muzej tranzitorne umetnosti

MoTA je multidisciplinarna platforma posvečena napredovanju raziskovanja, produkcije in predstavitve tranzitornih, eksperimentalnih in živih umetniških oblik.

MoTA je muzej brez stalne zbirke in prostora. Njegovi programi potekajo v različnih lokacijah in začasnih fizičnih in virtualnih prostorih.

MoTA organizira in podpira tranzitorno umetnost s stalnimi dogodki, razstavami in izobraževalnimi programi tako na lokalni kot mednarodni ravni. Kot že ime nakazuje, preiskuje kaj je lahko muzej danes in v prihodnosti.

MoTA je v konstantnem iskanju novega, spremenljivega in nedefiniranega.

MoTA dela na različnih stalnih programih in projektih: vodenje MoTA Laba – prostora za umetnost in ideje; kuriranje in produkcija letnega festivala SONICA; tu pa sta tudi redna glasbena programa SONICA Series in SONICA Classics

Svoj rezidenčni program smo nadgradili s projektom T.R.I.B.E. – mrežo rezidenčnih prostorov na Balkanu in v vzhodni Evropi.

Prav tako smo začeli raziskovalno in arhivsko platformo ArtistTalk.eu in MoTA mediateko. Naši izobraževalni programi služijo širšemu občinstvu z delavnicami, pogovori, simpoziji in praksami