URŠULA BERLOT:  Privlačnosti – podobnosti (2013)

Monitor; video; štirje kinetični objekti z magneti in kovinskimi delci (dim: premer 12 cm)
Artefakt: en modul

Uršulo Berlot zanima odkrivanje subtilno zaznavnih, nevidnih, neotipnih, a manifestativno prisotnih urejevalnih principov v naravi in naši percepcijah. Večmedijski projekt Privlačnosti – podobnosti se osredotoča na fizikalen pojav magnetizma, ki ga vizualizira na različne načine – s kinetičnimi objekti, videozapisom, risbami in fotografijami povečanih konfiguracij delcev. Posledice tega nevidnega naravnega delovanja – zvočni in vizualni zapisi premikov namagnetenih delcev – metaforično govorijo o nenavadni notranji ureditvi na videz naključnih ali kaotičnih (naravnih in mentalnih) pojavov in obenem presprašujejo gotovost naših kognitivnih sposobnosti razlikovanja živega in neživega, naravnega in umetnega.

 

 

Več na Uršula Berlot spletni strani

Go up

Museum of Transitory Art

MoTA –

Museum of Transitory Art

MoTA is a multidisciplinary platform dedicated to advancing the research, production and presentation of transitory, experimental, and live art forms.

MoTA is a museum without a permanent collection or a fixed space. Instead, its programs are realised in different locations and contexts in temporary physical and virtual spaces.

MoTA organizes and supports transitory art in the form of continuous events, exhibitions and educational programs both locally and internationally. As its name indicates, MoTA examines what a museum can be today and in the future.

MoTA is in constant search for the new, the uncertain, and the undefined.

MoTA works on several continuous programmes & projects. We run MoTA Point – a Space for Art & Ideas, we curate and produce the annual SONICA Festival, in addition to regular music programmes such as SONICA Series and SONICA Classics.

Within the years of running our residency programme, we’ve established T.R.I.B.E. – a network of residency spaces in the Balkans & Eastern Europe.

We’ve also initiated the research and archive platforms ArtistTalk.eu and Mediateque MoTA & Tomaž Brate. Our educational programmes serve a broader audience with ongoing workshops, talks, symposia, and internships.