Wolfgang Bittner:
Saccades

 

Artefakt: digitalni printi, 2011

“Sakadni portreti” kor risarsko orodje uporabljajo človekov pogled. Medtem, ko je fotograf opazoval svoj model, je sistem očesnega sledenja (kamera, ki je snemala nejgovo oko) zaznaval premikanje njegovega očesa. Računalniški program je analiziral njegove pogled in nato izračunal, kaj je fotograf videl. Te “točke pogledov” so bile preslikane na fotografijo modela, vendar samo tam, kjer se je fotografov pogled ustavil, poti med njimi (sakade) pa so bile narisane na izhodno sliko. Končne fotografije niso samo porteti modela, temveč tudi porteti fotografa, čigar vzorci percepcije so vpisani v sliko. Čas osvetlitve je bil od 3 do 12 minut.

10aa

Go up

Museum of Transitory Art

MoTA –
Muzej tranzitorne umetnosti

MoTA je multidisciplinarna platforma posvečena napredovanju raziskovanja, produkcije in predstavitve tranzitornih, eksperimentalnih in živih umetniških oblik.

MoTA je muzej brez stalne zbirke in prostora. Njegovi programi potekajo v različnih lokacijah in začasnih fizičnih in virtualnih prostorih.

MoTA organizira in podpira tranzitorno umetnost s stalnimi dogodki, razstavami in izobraževalnimi programi tako na lokalni kot mednarodni ravni. Kot že ime nakazuje, preiskuje kaj je lahko muzej danes in v prihodnosti.

MoTA je v konstantnem iskanju novega, spremenljivega in nedefiniranega.

MoTA dela na različnih stalnih programih in projektih: vodenje MoTA Laba – prostora za umetnost in ideje; kuriranje in produkcija letnega festivala SONICA; tu pa sta tudi redna glasbena programa SONICA Series in SONICA Classics

Svoj rezidenčni program smo nadgradili s projektom T.R.I.B.E. – mrežo rezidenčnih prostorov na Balkanu in v vzhodni Evropi.

Prav tako smo začeli raziskovalno in arhivsko platformo ArtistTalk.eu in MoTA mediateko. Naši izobraževalni programi služijo širšemu občinstvu z delavnicami, pogovori, simpoziji in praksami