Wolfgang Bittner:
Saccades

 

Artefakt: digitalni printi, 2011

“Sakadni portreti” kor risarsko orodje uporabljajo človekov pogled. Medtem, ko je fotograf opazoval svoj model, je sistem očesnega sledenja (kamera, ki je snemala nejgovo oko) zaznaval premikanje njegovega očesa. Računalniški program je analiziral njegove pogled in nato izračunal, kaj je fotograf videl. Te “točke pogledov” so bile preslikane na fotografijo modela, vendar samo tam, kjer se je fotografov pogled ustavil, poti med njimi (sakade) pa so bile narisane na izhodno sliko. Končne fotografije niso samo porteti modela, temveč tudi porteti fotografa, čigar vzorci percepcije so vpisani v sliko. Čas osvetlitve je bil od 3 do 12 minut.

10aa

Go up

Museum of Transitory Art

MoTA –

Museum of Transitory Art

MoTA is a multidisciplinary platform dedicated to advancing the research, production and presentation of transitory, experimental, and live art forms.

MoTA is a museum without a permanent collection or a fixed space. Instead, its programs are realised in different locations and contexts in temporary physical and virtual spaces.

MoTA organizes and supports transitory art in the form of continuous events, exhibitions and educational programs both locally and internationally. As its name indicates, MoTA examines what a museum can be today and in the future.

MoTA is in constant search for the new, the uncertain, and the undefined.

MoTA works on several continuous programmes & projects. We run MoTA Point – a Space for Art & Ideas, we curate and produce the annual SONICA Festival, in addition to regular music programmes such as SONICA Series and SONICA Classics.

Within the years of running our residency programme, we’ve established T.R.I.B.E. – a network of residency spaces in the Balkans & Eastern Europe.

We’ve also initiated the research and archive platforms ArtistTalk.eu and Mediateque MoTA & Tomaž Brate. Our educational programmes serve a broader audience with ongoing workshops, talks, symposia, and internships.