MAPS

Mapiranje in arhiviranje javnih prostorov

Cilj projekta MAPS – Mapiranje in arhiviranje javnih prostorov je identificirati, mapirati in arhivirati javne prostore, in z njimi povezano arhitekturo in monumente, ki so del naše kulturne dediščine, vendar  zaenkrat niso še prepoznani kot taki. Z uporabo ustnega izročila, kreativnih digitalnih orodij in aktivno participacijo občinstva razvija MAPS metodologijo, s katero bomo premišljevali vlogo arhitekture in  monumentov kot tudi javnih prostorov, kot nosilcev pomembne simbolne vloge za prebivalce, njihove neposredne uporabnike. MAPS razvija kreativne načine predstavljanja kulturne dediščine in gradi participatorno spletno platformo, ki temelji na geo-lokacijah ter mobilno aplikacijo, ki obvešča javnost o pomenu kulturne dediščine in omogoča uporabnikom, da soustvarjajo njeno vsebino.

Osnovo platforme predstavlja arhiv prostorov, ki sestoji iz umetnostno-zgodovinskih in arhitekturnih podatkov in fotografij lokacij in predstavlja njihovo zgodovino in obstoječe stanje. Izbrane lokacije vsebujejo video dokumente, intervjuje s predstavniki skupnosti in terenske posnetke ter računalniške modele lokacij. Z digitalizacijo kulturne dediščine in s participatornim modelov MAPS demokratizira proces ohranjanja kulturne dediščine in razvija občinstva preko njihove neposredne udeležbe pri oblikovanju vsebin platforme. MAPS podpira mobilnost: raziskovalcev, ki bodo potovali na lokacije, umetnikov, ki se bodo udeleževali umetniških rezidenc in razvijali lokacijsko specifične intervencije in ustvarjalnih ekip, ki bodo vključeni v usposabljanja in razvoj spletnih orodij. Rezultati projekta bodo predstavljeni na simpozijih in promovirani preko široke mreže klasičnih in spletnih kanalov.

Z raziskovanjem, zbiranjem, mapiranjem in arhiviranjem pozabljenih, propadajočih in kakorkoli drugače spregledanih arhitekturnih biserov, monumetov in javnih prostorov, ustvarjamo pomemben prispevek k ohranjanju in oživljanju evropske kulturne dediščine. S ponovno uporabo, spreminjanjem namembnosti in revitalizacijo javnih prostorov in monumentov MAPS povezuje manjkajoče točke na zemljevidih in prispeva k mozaiku evropskega spomina in identitete.

+

Partnerji projekta: Artos cultural foundation Idryma (CY), House of Humour and Satire (BG), Tacka komunikacije/Communication point (RS ), T-O Green Europe (CZ), W24 Programm GmbH (AT)

Go up

Museum of Transitory Art

MoTA –
Muzej tranzitorne umetnosti

MoTA je multidisciplinarna platforma posvečena napredovanju raziskovanja, produkcije in predstavitve tranzitornih, eksperimentalnih in živih umetniških oblik.

MoTA je muzej brez stalne zbirke in prostora. Njegovi programi potekajo v različnih lokacijah in začasnih fizičnih in virtualnih prostorih.

MoTA organizira in podpira tranzitorno umetnost s stalnimi dogodki, razstavami in izobraževalnimi programi tako na lokalni kot mednarodni ravni. Kot že ime nakazuje, preiskuje kaj je lahko muzej danes in v prihodnosti.

MoTA je v konstantnem iskanju novega, spremenljivega in nedefiniranega.

MoTA dela na različnih stalnih programih in projektih: vodenje MoTA Laba – prostora za umetnost in ideje; kuriranje in produkcija letnega festivala SONICA; tu pa sta tudi redna glasbena programa SONICA Series in SONICA Classics

Svoj rezidenčni program smo nadgradili s projektom T.R.I.B.E. – mrežo rezidenčnih prostorov na Balkanu in v vzhodni Evropi.

Prav tako smo začeli raziskovalno in arhivsko platformo ArtistTalk.eu in MoTA mediateko. Naši izobraževalni programi služijo širšemu občinstvu z delavnicami, pogovori, simpoziji in praksami