Categories

MAPS

Mapiranje in arhiviranje javnih prostorov

Cilj projekta MAPS – Mapiranje in arhiviranje javnih prostorov je identificirati, mapirati in arhivirati javne prostore, in z njimi povezano arhitekturo in monumente, ki so del naše kulturne dediščine, vendar  zaenkrat niso še prepoznani kot taki. Z uporabo ustnega izročila, kreativnih digitalnih orodij in aktivno participacijo občinstva razvija MAPS metodologijo, s katero bomo premišljevali vlogo arhitekture in  monumentov kot tudi javnih prostorov, kot nosilcev pomembne simbolne vloge za prebivalce, njihove neposredne uporabnike. MAPS razvija kreativne načine predstavljanja kulturne dediščine in gradi participatorno spletno platformo, ki temelji na geo-lokacijah ter mobilno aplikacijo, ki obvešča javnost o pomenu kulturne dediščine in omogoča uporabnikom, da soustvarjajo njeno vsebino.

Osnovo platforme predstavlja arhiv prostorov, ki sestoji iz umetnostno-zgodovinskih in arhitekturnih podatkov in fotografij lokacij in predstavlja njihovo zgodovino in obstoječe stanje. Izbrane lokacije vsebujejo video dokumente, intervjuje s predstavniki skupnosti in terenske posnetke ter računalniške modele lokacij. Z digitalizacijo kulturne dediščine in s participatornim modelov MAPS demokratizira proces ohranjanja kulturne dediščine in razvija občinstva preko njihove neposredne udeležbe pri oblikovanju vsebin platforme. MAPS podpira mobilnost: raziskovalcev, ki bodo potovali na lokacije, umetnikov, ki se bodo udeleževali umetniških rezidenc in razvijali lokacijsko specifične intervencije in ustvarjalnih ekip, ki bodo vključeni v usposabljanja in razvoj spletnih orodij. Rezultati projekta bodo predstavljeni na simpozijih in promovirani preko široke mreže klasičnih in spletnih kanalov.

Z raziskovanjem, zbiranjem, mapiranjem in arhiviranjem pozabljenih, propadajočih in kakorkoli drugače spregledanih arhitekturnih biserov, monumetov in javnih prostorov, ustvarjamo pomemben prispevek k ohranjanju in oživljanju evropske kulturne dediščine. S ponovno uporabo, spreminjanjem namembnosti in revitalizacijo javnih prostorov in monumentov MAPS povezuje manjkajoče točke na zemljevidih in prispeva k mozaiku evropskega spomina in identitete.

+

Partnerji projekta: Artos cultural foundation Idryma (CY), House of Humour and Satire (BG), Tacka komunikacije/Communication point (RS ), T-O Green Europe (CZ), W24 Programm GmbH (AT)

Go up

Museum of Transitory Art

MoTA –

Museum of Transitory Art

MoTA is a multidisciplinary platform dedicated to advancing the research, production and presentation of transitory, experimental, and live art forms.

MoTA is a museum without a permanent collection or a fixed space. Instead, its programs are realised in different locations and contexts in temporary physical and virtual spaces.

MoTA organizes and supports transitory art in the form of continuous events, exhibitions and educational programs both locally and internationally. As its name indicates, MoTA examines what a museum can be today and in the future.

MoTA is in constant search for the new, the uncertain, and the undefined.

MoTA works on several continuous programmes & projects. We run MoTA Point – a Space for Art & Ideas, we curate and produce the annual SONICA Festival, in addition to regular music programmes such as SONICA Series and SONICA Classics.

Within the years of running our residency programme, we’ve established T.R.I.B.E. – a network of residency spaces in the Balkans & Eastern Europe.

We’ve also initiated the research and archive platforms ArtistTalk.eu and Mediateque MoTA & Tomaž Brate. Our educational programmes serve a broader audience with ongoing workshops, talks, symposia, and internships.