DarkStar is a light and sound installation for the public space. It is a synergetic monument for the contemporary city and its urban dweller. Instead of celebrating an important historical landmark or a person, it is devoted to the universe and the passing of time. A large sphere, raised above the heads of its viewers with constellations of stars gently floating across its surface, the monument is best seen at night when its sonic and visual emissions change constantly in real-time response to its onlookers.

DarkStar outdoor version functions as a public clock that reflects lunar phases. The new moon is marked by complete blackness, on a day-by-day basis a band of light grows until full moon when DarkStar is completely illuminated. Through it’s continual rotation, this band of light counts the eternal passing of time, completing one rotation every minute.

However, in combination with the lunar phase this movement also reflects the ephemerality of our relationship with time. After the half moon, when the light area becomes larger than the dark, our perception tells us that it’s the unlit region that is rotating. By full moon when the sculpture is most active and most luminescent, the rotation has disappeared entirely.

Previous presentations:

– GLOW NEXT, Eindhoven 2013: GLOWNEXT Winner!

– EdgeArts, Lisboa 2013

– TodaysArt Festival, Haag 2012

– KINETICA ARTFAIR, London 2012

– SONICA – Festival of Transitory Art, Ljubljana 2011

Go up

Museum of Transitory Art

MoTA –
Muzej tranzitorne umetnosti

MoTA je multidisciplinarna platforma posvečena napredovanju raziskovanja, produkcije in predstavitve tranzitornih, eksperimentalnih in živih umetniških oblik.

MoTA je muzej brez stalne zbirke in prostora. Njegovi programi potekajo v različnih lokacijah in začasnih fizičnih in virtualnih prostorih.

MoTA organizira in podpira tranzitorno umetnost s stalnimi dogodki, razstavami in izobraževalnimi programi tako na lokalni kot mednarodni ravni. Kot že ime nakazuje, preiskuje kaj je lahko muzej danes in v prihodnosti.

MoTA je v konstantnem iskanju novega, spremenljivega in nedefiniranega.

MoTA dela na različnih stalnih programih in projektih: vodenje MoTA Laba – prostora za umetnost in ideje; kuriranje in produkcija letnega festivala SONICA; tu pa sta tudi redna glasbena programa SONICA Series in SONICA Classics

Svoj rezidenčni program smo nadgradili s projektom T.R.I.B.E. – mrežo rezidenčnih prostorov na Balkanu in v vzhodni Evropi.

Prav tako smo začeli raziskovalno in arhivsko platformo ArtistTalk.eu in MoTA mediateko. Naši izobraževalni programi služijo širšemu občinstvu z delavnicami, pogovori, simpoziji in praksami