Categories

SVETLANA MARAŠ

Četrtek, 7. maj 2015
16.00 – 19.00
Red Min(e)d: Zvok – (ne)artikulirani prostori družbene imaginacije, uvod

Svetlana Maraš: Kje je moja zvočna umetnost?/Where is my sound art?
participatorni performans in predavanje

 

Petek, 8. maj 2015
20.00
zvočni performans

Četrtek, 7. maj
16.00 – 19.00

Svetlana Maraš: Kje je moja zvočna umetnost?/Where is my sound art?

participatorni performans in predavanje

Skozi participatorni performans in zgodovinsko komparativno analizo od 60 let prejšnjega stoletja, torej nekje od Steve Reicha naprej Svetlana Maraš preizprašuje pozicioniranje zvočne umetnosti v relaciji do drugih področij v umetnosti, glasbi in znanosti. Ta “kje” se nanaša na manifestacijo dela, ki postane tudi “kako”: od “utišanih del”, ki jih utemeljuje Douglas Kahn v “Noise Water Meat”, v nematerialni prezenci glasbe najbolj “slišni” v delih John Cage-a in v raziskavah zvočnih krajin Murraya Schaferja do uporabe in modifikacij tehnologije v Caleb Kelly-jevi “Cracked Media” – povsod, tako v teoriji kot praksi, lahko slišimo in vidimo kako se zvočna umetnost manifestira v mnogoterih oblikah, tehnikah in stilih.

Petek, 8. maj
20.00

Svetlana Maraš: zvočni performans

Svetlana Maraš uporablja zvok kot orodje s katerim raziskuje glasbene oblike in izraze, kakor tudi smisel in pomen v umetniškem kontekstu in širše. Študirala je kompozicijo na Univerzi Beograd ter Zvok in Nove medije na Aalto Univerzi Helsinki. Glasbo je komponirala ‘za’ in ‘znotraj’ različnih medijev. Ontološke meje glasbe in zvoka raziskuje z realizacijo glasbenih idej skozi tekst, fizične objekte in digitalne tehnologije.

www.svetlanamaras.com

 

redmined MoTALogoLandscapePoz uluo    mina    erste

Go up

Museum of Transitory Art

MoTA –
Muzej tranzitorne umetnosti

MoTA je multidisciplinarna platforma posvečena napredovanju raziskovanja, produkcije in predstavitve tranzitornih, eksperimentalnih in živih umetniških oblik.

MoTA je muzej brez stalne zbirke in prostora. Njegovi programi potekajo v različnih lokacijah in začasnih fizičnih in virtualnih prostorih.

MoTA organizira in podpira tranzitorno umetnost s stalnimi dogodki, razstavami in izobraževalnimi programi tako na lokalni kot mednarodni ravni. Kot že ime nakazuje, preiskuje kaj je lahko muzej danes in v prihodnosti.

MoTA je v konstantnem iskanju novega, spremenljivega in nedefiniranega.

MoTA dela na različnih stalnih programih in projektih: vodenje MoTA Laba – prostora za umetnost in ideje; kuriranje in produkcija letnega festivala SONICA; tu pa sta tudi redna glasbena programa SONICA Series in SONICA Classics

Svoj rezidenčni program smo nadgradili s projektom T.R.I.B.E. – mrežo rezidenčnih prostorov na Balkanu in v vzhodni Evropi.

Prav tako smo začeli raziskovalno in arhivsko platformo ArtistTalk.eu in MoTA mediateko. Naši izobraževalni programi služijo širšemu občinstvu z delavnicami, pogovori, simpoziji in praksami