Categories

SVETLANA MARAŠ

Četrtek, 7. maj 2015
16.00 – 19.00
Red Min(e)d: Zvok – (ne)artikulirani prostori družbene imaginacije, uvod

Svetlana Maraš: Kje je moja zvočna umetnost?/Where is my sound art?
participatorni performans in predavanje

 

Petek, 8. maj 2015
20.00
zvočni performans

Četrtek, 7. maj
16.00 – 19.00

Svetlana Maraš: Kje je moja zvočna umetnost?/Where is my sound art?

participatorni performans in predavanje

Skozi participatorni performans in zgodovinsko komparativno analizo od 60 let prejšnjega stoletja, torej nekje od Steve Reicha naprej Svetlana Maraš preizprašuje pozicioniranje zvočne umetnosti v relaciji do drugih področij v umetnosti, glasbi in znanosti. Ta “kje” se nanaša na manifestacijo dela, ki postane tudi “kako”: od “utišanih del”, ki jih utemeljuje Douglas Kahn v “Noise Water Meat”, v nematerialni prezenci glasbe najbolj “slišni” v delih John Cage-a in v raziskavah zvočnih krajin Murraya Schaferja do uporabe in modifikacij tehnologije v Caleb Kelly-jevi “Cracked Media” – povsod, tako v teoriji kot praksi, lahko slišimo in vidimo kako se zvočna umetnost manifestira v mnogoterih oblikah, tehnikah in stilih.

Petek, 8. maj
20.00

Svetlana Maraš: zvočni performans

Svetlana Maraš uporablja zvok kot orodje s katerim raziskuje glasbene oblike in izraze, kakor tudi smisel in pomen v umetniškem kontekstu in širše. Študirala je kompozicijo na Univerzi Beograd ter Zvok in Nove medije na Aalto Univerzi Helsinki. Glasbo je komponirala ‘za’ in ‘znotraj’ različnih medijev. Ontološke meje glasbe in zvoka raziskuje z realizacijo glasbenih idej skozi tekst, fizične objekte in digitalne tehnologije.

www.svetlanamaras.com

 

redmined MoTALogoLandscapePoz uluo    mina    erste

Go up

Museum of Transitory Art

MoTA –

Museum of Transitory Art

MoTA is a multidisciplinary platform dedicated to advancing the research, production and presentation of transitory, experimental, and live art forms.

MoTA is a museum without a permanent collection or a fixed space. Instead, its programs are realised in different locations and contexts in temporary physical and virtual spaces.

MoTA organizes and supports transitory art in the form of continuous events, exhibitions and educational programs both locally and internationally. As its name indicates, MoTA examines what a museum can be today and in the future.

MoTA is in constant search for the new, the uncertain, and the undefined.

MoTA works on several continuous programmes & projects. We run MoTA Point – a Space for Art & Ideas, we curate and produce the annual SONICA Festival, in addition to regular music programmes such as SONICA Series and SONICA Classics.

Within the years of running our residency programme, we’ve established T.R.I.B.E. – a network of residency spaces in the Balkans & Eastern Europe.

We’ve also initiated the research and archive platforms ArtistTalk.eu and Mediateque MoTA & Tomaž Brate. Our educational programmes serve a broader audience with ongoing workshops, talks, symposia, and internships.