Categories

Nonument Group: Razstava je na terenu!

Muzej za arhitekturo in oblikovanje

25.5.-25. 7. 2021

V Projektnem prostoru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje se Nonument Group predstavlja z razstavo, ki so jo pomenljivo poimenovali: Razstava je na terenu. Osredotoča se ne vprašanje fenomena nonument, s čimer označujemo arhitekturo, spomenike, javne prostore in infrastrukuro, katerih pomen se je spremenil kot posledica družbenih ali političnih sprememb. Razstava nas uvede v delo umetniško-raziskovalne skupine skozi predstavitev registra nonumentov in izvedenih umetniških intervencij ter napoved dogodkov na terenu.

Nonument Group namreč z analizami zgodovinskega konteksta, terenskimi označitvami in/ali umetniškimi intervencijami v svojem delu prepleta prostore preteklosti in sedanjosti, prostore vsakdana in umetnosti. Postavitev, ki sicer meri na predstavitev metode dela v treh sklopih, hkrati z njo tudi polemizira: z registrom, ki ni zaključen, odpira vprašanje arhiva, umetniške intervencije prikazuje zgolj kot fragmente izvedenih del, prihajajoče terenske označitve nonumentov povezuje z dogodki, ki se bodo odvili za časa trajanja razstave izven muzeja, dokumentarno gradivo pa bo dodano naknadno. Postavitev je zato zgolj nezaključena celota, ki se nenehoma dopolnjuje in, kar je bistveno, pozornost usmerja na teren, izven muzejskega prostora.

Razstava je na terenu tako fenomen nonument osvetljuje na tri načine ter skozi večplastno izkušnjo odpira vprašanje možnosti vzporednega dojemanja različnih dislociranih dogodkov in časovnih prelomov ter skozi prostor raziskuje izmuzljivo mejo med arhitekturo, umetnostjo, spominom in dediščino.

 

Postavitev v muzeju bo dopolnjena z izvedbo treh dogodkov na terenu:

  • 9. junija s projektom Tukaj se nič ne more zgoditi, zvočno vožnjo po Severjevi garažni hiši, v sklopu preddogodkov novega centra za sodobno umetnost Galerija Cukrarna,
  • 29. junija s terensko delavnico na Bloudkovi skakalnici, katere usoda se je ravnokar zasukala v smer ohranitve in preureditve tega nonumenta na Mostecu,
  • 23. julija z zaključnim dogodkom v paviljonu Belvedere Vile Bled

Nonument Group se na različne načine ukvarja s procesi spominjanja in pozabe v prostoru. Po eni strani se dejavnosti tičejo umetniških intervencij, po drugi pa ustvarjanja registra nonumentov, s katerim skupina raziskuje, mapira in arhivira arhitekturo, spomenike, javne prostore, infrastrukturo, katerih pomen se je spremenil zaradi družbenih ali političnih sprememb. Umetniške intervencije v nasprotju z registrom osvetljujejo dileme skozi estetsko izkušnjo sedanjosti ter z raziskovanjem raznolikih umetniških pristopov preizprašujejo pomen dediščine v prostoru. Nonument Group je raziskovalno-umetniški kolektiv, ki ga sestavljajo Neja Tomšič, Martin Bricelj Baraga, Nika Grabar in Miloš Kosec. Pri svojih projektih sodeluje s številnimi soustvarjalci, raziskovalci in umetniki v mednarodnem kontekstu.

Produkcija: MoTA – Muzej tranzitornih umetnosti // Koprodukcija: Muzej za arhitekturo in oblikovanje // Koprodukcija dogodka na TGH-64: Muzeji in galerije mesta Ljubljana

Go up

Museum of Transitory Art

MoTA –

Museum of Transitory Art

MoTA is a multidisciplinary platform dedicated to advancing the research, production and presentation of transitory, experimental, and live art forms.

MoTA is a museum without a permanent collection or a fixed space. Instead, its programs are realised in different locations and contexts in temporary physical and virtual spaces.

MoTA organizes and supports transitory art in the form of continuous events, exhibitions and educational programs both locally and internationally. As its name indicates, MoTA examines what a museum can be today and in the future.

MoTA is in constant search for the new, the uncertain, and the undefined.

MoTA works on several continuous programmes & projects. We run MoTA Point – a Space for Art & Ideas, we curate and produce the annual SONICA Festival, in addition to regular music programmes such as SONICA Series and SONICA Classics.

Within the years of running our residency programme, we’ve established T.R.I.B.E. – a network of residency spaces in the Balkans & Eastern Europe.

We’ve also initiated the research and archive platforms ArtistTalk.eu and Mediateque MoTA & Tomaž Brate. Our educational programmes serve a broader audience with ongoing workshops, talks, symposia, and internships.