Categories

Arhitekti! Umetniki! Raziskovalci! Umetnostni zgodovinarji! Aktivisti! Pisatelji! Fotografi!

Skupaj razmišljajmo o nonumentih!
Odprti poziv za tekste. Rok 15. maj 2020

Nonument Group vabi k pisanju na temo nonumentov. Prispevki bodo objavljeni na nonument.org ali predstavljeni na letnem simpoziju Nonument. Prispevke za tri vsebinske bloke (glejte spodaj) lahko pošljete na naslov info@nonument.org do 15. maja 2020.
Nonument Group zadnjih nekaj let raziskuje in intervenira v spreminjajoče se okoliščine arhitekture in monumentov. Nonumenti so arhitektura, spomeniki, javni prostori in infrastruktura 20. stoletja, katerih simbolni pomen se je spremenil kot posledica poltičnih in družbenih sprememb.
Srečali smo se z bogastvom zgodb iz preteklosti, fizičnih ostankov in neoprijemljivih sledi, absurdov sedanjosti, nevidnih ideoloških tendenc in svežih fascinacij. Neologizem nonument vključuje negacijo; toda načinov negiranja obstoječe strukture je vsaj toliko kot možnosti njene afirmacije. Včasih se negacija in afirmacija zgodita istočasno, kot na primer v spodletelih projektih prenove ali pa v zgrešeni fetišizaciji razvaline. Toda dejstvo ostaja: naši kulturni predsodki se nagibajo k potrditvi: večinoma raziskujemo tisto, kar JE zgrajeno, artikulirano in načrtovano. Pri temu pa nam primanjkuje znanja, konceptov in orodij, s katerimi bi lahko razkrili vitalnost negacije: vsega tistega, kar je bilo zapuščeno, odvrženo, uničeno ali rekontekstualizirano.
V prvih dveh letih projekta Nonument smo poskušali preseči te globoko vsajene predsodke. Razgrnili smo polje raziskovanja, ki ne zgolj opazuje in slika razpadajoče stavbe (tega je bil inernet poln že prej), temveč tudi kritično premišljuje o preteklosti in sedanjosti teh projektov in zgodb, ki se skrivajo za njimi. Na nek način govori nonument bolj o sedanjosti kot o preteklosti. Nagovarjati želimo poblagovljenje, fetišizacijo in uničenje spomina, javnih prostorov in stavb, prav toliko kot razmišljati o njihovih zgodovinah. A zdaj je čas za premislek, in predvsem za premlevanje vaših mnenj. Radi bi brali in objavljali vaše razmisleke in intervencije o nonumentih in prostorskih negacijah, ki smo jih prezrli in ki bi lahko obogatile in spremenile naša izhodišča in razmisleke.

Med drugim se sprašujemo:
Kdaj so so stare stavbe postale potrošniško blago in kdaj so postale nezaželene?
Kakšni so možni odzivi na fetišizacijo ruševin in razpadanje?
Ali so pomenljive intervencije v nonumente možne, v katerih primerih in zakaj?
Kako se odzvati na pluralnost različnih spominov in prostorske konflikte?
Kako se materialna, ekonomska in politična razmerja manifestirajo v nonumentih?
Kako se nonument, ki ga intimno poznate, razlikuje od naše definicije nonumenta in razširja njegovo razumevanje?

Vabimo vas k pisanju v naslednjih sklopih:
a) Poglobljeni prispevki (2.500-5.000 besed), med katerimi bomo nekatere povabili k predstavitvi na simpoziju
b) Mnenjski prispevki / eseji (500-1.000 besed), ki jih bomo objavili na spletni strani in za katere nudimo honorar med 80-150 evri.
c) Predlogi za nove nonumente in študije
Tekste nam pošljite najkasneje do 15. maja na naslov info@nonument.org.
Pošljite nam celotne tekste za sklopa a) in b); k prispevkom za sklop c) pa dodajte tudi slikovni material.
Veselimo se razmišljanja z vami,
Nonument Group

 

Go up

Museum of Transitory Art

MoTA –

Museum of Transitory Art

MoTA is a multidisciplinary platform dedicated to advancing the research, production and presentation of transitory, experimental, and live art forms.

MoTA is a museum without a permanent collection or a fixed space. Instead, its programs are realised in different locations and contexts in temporary physical and virtual spaces.

MoTA organizes and supports transitory art in the form of continuous events, exhibitions and educational programs both locally and internationally. As its name indicates, MoTA examines what a museum can be today and in the future.

MoTA is in constant search for the new, the uncertain, and the undefined.

MoTA works on several continuous programmes & projects. We run MoTA Point – a Space for Art & Ideas, we curate and produce the annual SONICA Festival, in addition to regular music programmes such as SONICA Series and SONICA Classics.

Within the years of running our residency programme, we’ve established T.R.I.B.E. – a network of residency spaces in the Balkans & Eastern Europe.

We’ve also initiated the research and archive platforms ArtistTalk.eu and Mediateque MoTA & Tomaž Brate. Our educational programmes serve a broader audience with ongoing workshops, talks, symposia, and internships.